Upholstered Seats

260 Talia Tub Chair

D28” | W32” | H31” | SH18” | AH26”

AZ-30HC Lounge Chair

D31.5” | W28.5” | H33” | SH17.5” | AH23.5”

AZ-80 Dakota Chair (open seat)

D30” | W33” | H37.5” | SH18” | AH27.5”

AZ-80 Dakota Sofa

D30” | W75” | H37.5” | SH18” | AH27.5”

AZ-90HC Tiffanie Chair

D31” | W28” | H41” SH18” | AH23.5”

AZ-90HC Tiffanie Chair (open seat)

D31” | W28” | H41” | SH18” | AH23.5”

BW-119 High Back Wing Chair

D36” | W30” | H41” | SH19” | AH24”

BW-122C Chair

D35” | W30” | H36” | SH19” | AH24”

BW-122L Loveseat

D35” | W57” | H37” | SH19” | AH25”

BW-126 Lounge Chair

D34” | W36” | H37” | SH19” | AH24”

BW-711 Lounge Chair

D35” | W33” | H35” | SH19” | AH25”

AZ-7800HC Wing Chair

D31” | W30” | H41” | SH19” | AH23.5”

BW-1325S Sofa

D35” | W79” | H39” | SH20” | AH26”

BW-5340WB Wing Chair

D27” | W31” | H40” | SH18” | AH24”

BW-7207C Chair

D37”| W38”| H33” | SH19” | AH27”

BW-7207S Sofa

D37”| W87”| H33” | SH19” | AH27”

BW-7530-E1 Lounge Chair

D33” | W32” | H34” | SH19” | AH24.5”

BW-7532-E1 Lounge Chair

D34” | W34.5” | H36.5” | SH18.5” | AH25”

BW-9960 Wing Chair

D33” | W28” | H44” | SH18” | AH25”

BW-7530 E5 Sofa

D33” | W78” | H34.5” | SH19” | AH24.5”

BW-7532 E5 Sofa

D34” | W83.5” | H36.5” | SH18.5” | AH25”

SIT2492 Wing Chair

D36” | W32” | H41” | SH18.5” | AH25”

SIT2290 Wing Chair

D36” | W33.4” | H43” | SH20” | AH24.5”

AZ-418 CINE Lounge Chair

D34” | W32” | H34” | SH19” | AH27.5”

BW-9953 Occasional Chair

D32” | W28.5” | H33” | SH18” | AH22.5”

AZ-50 Vienna Lounge Chair

D30” | W31” | H35” | SH19” | AH25”

Verona Lounge Chair

D28” | W28” | H36” | SH19” | AH25”

Verona Two Seater

D28” | W58” | H36” | SH19” | AH25”

Verona Three Seater

D28” | W76” | H36” | SH19” | AH25”

BW-7972 Loveseat

D37” | W57” | H37.5” | SH20” | AH25”

BW-7972 Chair

D37” | W33” | H37.5” | SH20” | AH25”

AZ-80 Dakota Lounge Chair

D30” | W33” | H37.5” | SH18” | AH27.5”

BW-1325L Loveseat

D35” | W64” | H39” | SH20” | AH26”